ark-harita e-katalog

İmar Ve Kadastro Uygulamaları

İfraz (Ayırma): Bir parselin imar planında belirtilen şartları sağlayabildiği durumlarda arazinin 2 ye veya daha fazla parsele ayrılmasıdır.

 

Tevhid (Birleştirme): Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesi işlemidir. 

 

Yola Terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir.

 

Yeşil Alan, Parka Terk: 3194 Sayılı imar kanunu 15-16 maddeleri uyarınca imar planına uygun olarak kamu yararına arazinin bir kısmının bedelsiz olarak "Yeşil Alan, Park veya Dereye" edilmesi işlemidir.  

 

ark-harita logo mini                                             Tüm Hakları Saklıdır.
ark-harita logo cb-tanitim