ark-harita e-katalog

İmar Barışı Affı

İMAR BARIŞI NEDİR?

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla,31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması ve kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.
 
İMAR BARIŞI NE İŞE YARAR?
Ruhsatsız veya İskanı alınmamış yapılarda öncelikli sıkıntı Krediye Uygun Olmamasısebebiyle değerinin altında satılmaktadır. Kat Mülkiyetine geçilmesiyle birlikte bu sorun ortadan kalkacağı için taşınmazınız değer kazanacak ve alım satım işlemleriniz kolaylaşacaktır. Ayrıca Elektrik,Su,Doğalgaz sayaçlarının taşınmazda oturan kişi veya malik üzerine geçirebilecektir.
 
HARİTA MÜHENDİSLİK ALANLARI
Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı ve ya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişikler ile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.
 
Konut, Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken, konut yada ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalat / değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir.
 
Toplam İnşaat Alanlarının belirlenmesinin en sağlıklı yolu mühendislik ölçmleri yöntemleriyle Harita Mühendisi tarafından ölçümlerin yapılmasıdır. Aksi takdirde belirlenen veya bildirilen alanlarda yanlışlık olması durumunda Yalan-Eksik Beyan verilmiş olabilir. Daha önce beyan verilmişse bir defaya mahsus olarak düzeltme yapılarak sorunsuz beyan verilmiş olur.
 
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların Terk Edilmesi (Yola Terk İşlemlerinin yapılması) halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın "Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti" tesis edilebilir.
 
Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren projeistenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olduğunu gösteren"Zemin Tespit Tutanağı"gerekmektedir. Bu yüzden Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.
 
YALAN BEYANDA BULUNMAK
Yalan beyanda bulunanların yapı kayıt belgesi iptal edilecek. Harç için yatırdıkları ücret irat kaydedilecek. Kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
ark-harita logo mini                                             Tüm Hakları Saklıdır.
ark-harita logo cb-tanitim