ark-harita e-katalog

İhdas (Satınalma)

İhdas (Satınalma) Nedir? Yoldan İhdas Nedir?

 
İhdas veya Yoldan İhdas; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16'ncı maddeleri gereğince – bir kısmının yol,Park veya Yeşil alanın parselle birleştirilerek yeni parselin oluşturulması ve satın alınan kısmın yüzölçümüne eklenerek tapu kütüğüne işlenmesi işlemidir. Bu işlem harita mühendisliği hizmetleri kapsamında şirketimiz tarafından ilgili belediyece işlemleri yapılarak sizlere teslim edilir.
 

İhdas, Yoldan ihdas işleminin yapılabilmesi için gereken evraklar ve işlemler;
- Çap – İlgili Kadastro müdürlüğünden temin edilir.
- Röperli Kroki (Aplikasyon Krokisi) – Lisanslı Harita Kadastro bürosundan temin edilir
- İmar Durumu – İlgili belediyeden temin edilir.
- İnşaat İstikamet Rölevesi– İlgili belediyeden temin edilir.
- İhdas, Yoldan ihdas Folyesi – Büromuzca hazırlanarak belediyeye başvurulur.
- Belediye Encümenine Teklif Folyesi – Bizim folyemiz doğrultusunda belediye tarafından hazırlanır.
- Hazırlanan bu dosyalar Belediye Encümeni onayına sunulur ve İhdas, Yoldan ihdas işlemi hakkında Encümen Kararı alınır.
- Alınan Encümen Kararı doğrultusunda büromuzda kadastroya onayını alınmak üzere Kadastro Dosyası hazırlanır, Arazinin Yola Terk sonrası sınırları belirlenir(kazıkları çakılır).
- Kadastro Mühendisi dosyayı incelemesi ve onaylaması sonrası Tapu Dairesine gidilerek İhdas, Yoldan ihdas sonrası yeni tapu alınarak işlemler bitirilir.
 
 
Bu işlemlerin her adımı alanında uzman arkadaşlarımız tarafından takibi yapılarak hızlıca bitirilmesi sağlanır.
ark-harita logo mini                                             Tüm Hakları Saklıdır.
ark-harita logo cb-tanitim