ark-harita e-katalog

Yola Terk

Yola terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16'ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir. Bu işlem harita mühendisliği hizmetleri kapsamında şirketimiz tarafından ilgili belediyece işlemleri yapılarak sizlere teslim edilir.
 
Yola Terk işleminin yapılabilmesi için gereken evraklar ve işlemler;
- Çap – İlgili Kadastro müdürlüğünden temin edilir.
- Röperli Kroki (Aplikasyon Krokisi) – Lisanslı Harita Kadastro bürosundan temin edilir
- İmar Durumu – İlgili belediyeden temin edilir.
- İnşaat İstikamet Rölevesi– İlgili belediyeden temin edilir.
- Yola Terk Folyesi – Büromuzca hazırlanarak belediyeye başvurulur.
- Belediye Encümenine Teklif Folyesi – Bizim folyemiz doğrultusunda belediye tarafından hazırlanır.
- Hazırlanan bu dosyalar Belediye Encümeni onayına sunulur ve Terk işlemi hakkında Encümen Kararı alınır.
- Alınan Encümen Kararı doğrultusunda büromuzda kadastroya onayını alınmak üzere Kadastro Dosyası hazırlanır, Arazinin Yola Terk sonrası sınırları belirlenir(kazıkları çakılır).
- Kadastro Mühendisi dosyayı incelemesi ve onaylaması sonrası Tapu Dairesine gidilerek Yola Terk sonrası yeni tapu alınarak işlemler bitirilir.
 
Bu işlemlerin her adımı alanında uzman arkadaşlarımız tarafından takibi yapılarak hızlıca bitirilmesi sağlanır.
Yapıların elektrik bağlantılarının yapılabilmesi için Ayedaş,Aesaş a verilmek üzere gerekli olan ITRF-96 evrağı da şirketimiz tarafından hazırlanarak isteyen kişi veya kurumlara verilmektedir.
 
ark-harita logo mini                                             Tüm Hakları Saklıdır.
ark-harita logo cb-tanitim